TÜRKİYE’DE İNOVASYON: NİCELİK VAR NİTELİK YOK

Barış Soybilgen

Yönetici Özeti

İnovasyon ve teknolojik gelişme ülkelerin uzun dönemli ekonomik büyümesinin arkasındaki en büyük itici güçtür. Uzun dönemi kapsayan ekonomik çalışmalar ülkelerin büyük ölçüde inovasyon ve teknolojik gelişmeler sayesinde büyüdüğünü gösteriyor. Türkiye inovasyon yarışında geride kalmış olsa da son yıllarda öne geçebilmek için çabalıyor.

Türkiye’nin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine yaptığı harcamalar 2003 yılından beri düzenli bir artış gösteriyor. 2003 yılında Türkiye’nin AR-GE harcamaları GSYH’nın yüzde 0,48’ine karşılık gelirken, 2012 yılında bu oran yüzde 0,92’e çıkmış bulunuyor. Türkiye’deki yerleşiklerin yaptığı patent başvuru sayısı da hızla artıyor. Türkiye’deki yerleşikler 2003 yılında 657 patent başvurusu yaparken, bu rakam 2011’de 5283’e çıktı. Türkiye insan sermayesini yükseltebilmek için okullaşma oranını da hızlı bir şekilde artırdı.

Ancak, nicelik hızla artmasına rağmen nitelik aynı hızla artmıyor. Patent başvuru sayısındaki yüksek artış, yüksek teknoloji gerektiren sektörler yerine düşük teknoloji gerektiren sektörlerde oluyor. Bunun yanında Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatı da yıllardır gelişemiyor ve yerinde saymaya devam ediyor. Okullaşma oranı artmasına rağmen en son açıklanan PISA verisinin de gösterdiği gibi eğitimin kalitesi de hala vasat bir seviyede bulunuyor.

doc. ArastirmaNotu158

pdf. ArastirmaNotu158