1,4 MİLYON GENÇ NE OKULDA NE İŞTE

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi 2012 verilerine göre 15-19 yaş grubunda genç kadınların yüzde 58,4’ü, genç erkeklerin de yüzde 61,4’i bir eğitim kurumunda kayıtlıdır. Bu rakamlar 2009 verilerine göre bir artış olduğunu gösterse de 2011 yılı OECD ülkelerinde okula devam ortalaması olan yüzde 83,7’den çok düşüktür. Bir eğitim kurumunda kayıtlı olmayan yaklaşık 2,5 milyon  gençten 2 milyonu en fazla ilköğretim mezunudur ve aralarında herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmayanların oranı azımsanamayacak kadar çoktur. Diğer taraftan Türkiye 2009 yılına kıyasla özellikle genç kadınların eğitime katılımlarında önemli gelişmeler kaydetmiştir. Eğitimine devam eden ve işgücü piyasasına girmeyen genç kadınların oranı yüzde 50’den yüzde 54’e yükselmiş, genç erkeklerin oranı ise yüzde 50’den yüzde 51’e yükselmiştir. Ancak bu dönemde ne okula giden ne de işgücü piyasasına katılan genç kadın ve erkeklerin sayısında bir azalma görülmemektedir. Daha 15-19 yaşlarında 1,4 milyon gencin eğitim ve çalışma hayatının dışında kalmaları bu konuda acil politikalar geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

doc. ArastirmaNotu159

pdf. ArastirmaNotu159