BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2013 1. ÇEYREK

TÜRKİYE EKONOMİSİ NORMALLEŞİYOR!

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 büyüdü. Son iki yıldır düzenli olarak yavaşlıyan ve geçen çeyrek 1,4’e kadar düşen yıllık büyüme hızı böylece tekrar artışa geçti.

Mevsim ve takvim etkisindan arındırılmış büyüme oranı 2013 1. çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 1,6 oldu. Geçen yılın son çeyreğinde ise ekonomi bir önceki çeyreğe göre sadece yüzde 0,1 büyümüştü.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre büyümenin ana kaynağı tüketim harcamalarındaki artış oldu. Özel yatırımlar oldukça zayıf kalırken, kamu harcamaları büyümeye uzun zamandır görülmediği kadar yüksek katkı yaptı. Ekonominin yavaşladığı dönemde büyümenin lokomotifi olan net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı zayıf ihracat ve artan ithalat nedeniyle negatif oldu.

2013 ilk çeyreği Türkiye Ekonomisi’nin yeniden hızlanmaya başladığı bir dönüm noktası görünümü veriyor. Düşük faiz ortamının tüketimi artırırken özel yatırımların fazla canlanmadığı, büyümenin önemli bir bölümünün kamunun yatırım harcamalarından kaynaklandığı görülüyor.

İlk çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. 2012 yılı sonunda bu rakam 6,1 olmuştu.

doc. Buyume2013Q1

pdf.  Buyume2013Q1