İşgücü Piyasası Görünümü: Şubat 2013

İŞSİZLİKTE ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar, tarım dışı işsizliğin Ekim 2012 döneminde yüzde 11,6‘dan Kasım 2012 döneminde yüzde 11,8 seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Tarım dışı istihdamda artış olmasına rağmen tarım dışı işgücünün daha hızlı artmış olması bu dönemde tarım dışı işsizlikte artışa sebep oluyor. Tarım dışı işsizlikte Şubat 2012’den beri gözlemlediğimiz yavaş ama istikrarlı artış eğilimi Kasım 2012’de devam ediyor. Kariyer.net verileri bu yavaş artışın devam edebileceğini söylüyor.

İşgücü piyasasının yapısal özelliklerine dair yaptığımız analizde ise işgücü piyasasındaki sektörel farklılıklardan yola çıkarak büyüme ve istihdam ilişkisi sektörel bazda inceleniyor. Yapılan analiz büyüme ve istihdam ilişkisinin sanayi ve hizmetlerde oldukça sıkı olduğunu gösteriyor. Her iki sektörde de kriz dönemini müteakip, emek verimliliğinin arttığı gözlemleniyor. Ancak inşaat sektöründe kriz döneminde katma değerin kesintisiz düşmesine karşın istihdamda azalma yok. Krizi takip eden dönemde ise katma değer ve istihdam paralel olarak artıyor. Diğer deyişle inşaatta krizde oluşan negatif verimlilik şoku kalıcı görünüyor. Bu durum inşaat sektöründe bir ölçüm problemine işaret ediyor olabilir.

doc. IPG_Şubat_2013

pdf. IPG_Şubat_2013