Büyüme Değerlendirmesi 2012 2. Çeyrek

İÇ TALEPTE DARALMA DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2012 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,9 büyüdü. 2011’in son çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 8,4’ten 5,2’ye düşmüştü. İlk çeyrekte ise büyüme 3,2 oranında gerçekleşmişti. Böylece ikinci çeyrekte yıllık büyüme oranı yüzde 3’ün de altına düşmüş oldu. Yılın ilk yarısında ise büyüme hızı yüzde 3,1 oldu.

Çeyreklik bazda ise büyüme oranında ikinci çeyrekte büyük bir artış var. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı geçen çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 oldu. İlk çeyrekte ekonomi yüzde 0,4 oranında daralmıştı. Böylece Türkiye ekonomisi geçen çeyrekteki kaybı fazlasıyla telafi etti. Ancak büyüme yüksek olmasına rağmen, iç talep daralmaya devam etti. Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre çeyrekten çeyreğe yatırım ve tüketim harcamalarında azalma gerçekleşti. Büyümenin ana kaynağı yine net ihracattaki artış oldu.

Ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak cari açık hızla azalıyor. İkinci çeyrek sonunda 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı Betam’ın tahmin ettiği gibi yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

doc. BD2012.-2.CEYREK

pdf. BD2012.-2.CEYREK