TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA EKONOMİK BÜYÜKLÜK VE UZAKLIĞIN ROLÜ

Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

 Türkiye’nin dış ticaret açığının yüksek olması ve özellikle yüksek büyüme dönemlerinde artarak büyüme potansiyelini sınırlandırıyor olması önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Dış ticaret açığının önemli bir kısmı enerji ithalatından kaynaklanıyor ancak ithalatın kaynağı ne olursa olsun Türkiye yaptığı ithalatı ihracatla karşılamak zorunda. Bu araştırma notunda Türkiye’nin ülke bazında yaptığı ihracatı, ülkelerin ekonomik büyüklükleri ve Türkiye’ye olan uzaklıklarına bağlı olarak kriz öncesi ve sonrası iki dönem için inceleyen bir analizin sonuçlarını paylaşıyoruz.

 Türkiye mevcut ekonomik yapısı ile halen Japonya, Hindistan, bazı Kuzey ve Doğu Avrupa ülkeleri ve komşusu olan Yunanistan’a potansiyelinin çok altında ihracat yapıyor.  En fazla dış ticaret açığı verdiği Rusya, Çin, ABD, Almanya gibi ülkelerle ise potansiyel ihracatının üzerine çıkmış görünüyor. Dolayısıyla mevcut yapıda bazı ülke pazarlarında ihracat payını artırmak mümkün olsa da Türkiye’nin yeni pazarlarda ihracat potansiyeli sınırlı. İhracatta ciddi yeni kazanımlar için rekabet gücünü ve ürün çeşitliliğini arttırıcı yapısal reformları vakit kaybetmeden uygulamaya koymak gerekiyor.

doc: ArastirmaNotu135

pdf: ArastirmaNotu135