İÇ TALEBE DAYALI BÜYÜME ZİRVE YAPTI

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Arda Aktaş

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2010 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla reel olarak yüzde 3,6 arttı. Yıllık büyüme ise 2010 yılında yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyreğe kıyasla özellikle yatırımlarda büyük artış meydana geldi. Stoklar erirken, tüketim de arttı. Üçüncü çeyrekte azalmış alan ihracatın dördüncü çeyrekte yön değiştirerek artmış olması da büyümeyi hızlandırdı. Yıllık olarak baktığımızda ise büyümeye en büyük katkı yine iç talepten geldi.

Betam’ın GSYH’ın alt kalemlerini mevsim ve takvim etkisinden arındırarak yaptığı analize göre hem dördüncü çeyrekte hem de yıllık bazda büyümeye en büyük katkı özel yatırım kaleminden geldi. Özel yatırımların büyümeye katkısı dördüncü çeyrekte 3,7 yüzde puan, yıllık bazda ise 5,4 yüzde puan oldu. Tüketimdeki artış geçen çeyreğin biraz altında kaldı. Tüketimin büyümeye katkısı dördüncü çeyrekte 2,3 yıllık bazda ise 4,7 yüzde puan oldu.

Kamu harcamaları dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre arttı ancak hem çeyreklik hem de yıllık bazda kamu harcamaları büyümeye küçük oranlarda katkıda bulundu; sırasıyla 0,6 ve 0,7 yüzde puan. Dolayısıyla 2010’da büyüme hükümet harcamalarıyla değil; özel talepteki artışla gerçekleşti.

Dış ticarette ise hem dördüncü çeyrekte hem de yıllık bazda net katkı beklendiği gibi negatif oldu; sırasıyla -1,9 ve -4,4 yüzde puan. TÜİK’in açıklamış olduğu yıllık GSYH rakamlarına göre cari açık da yüzde 6,6 seviyesinde gerçekleşti.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu109

doc. ArastirmaNotu109