Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Şubat 2024

Çeyreklik Bazda Küçülme
Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

Kesinleşen Ekim, Kasım ve Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,7 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,5 azalacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2024M02