İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2024

İŞSİZLİKTE ARTIŞ

 Seyfettin Gürsel, Saliha Tanrıverdi

İstihdamda 236 bin kişilik düşüş, işsiz sayısında ise 115 binlik artış işgücünü yaklaşık 122 bin kişi azaltmış, genel işsizlik oranı son 8 aydır koruduğu düşüş eğilimini kaybederek, Ekim’den Kasım’a 0,4 puan artarak yüzde 9 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ekim’den Kasım’a istihdamda görülen 108 binlik azalış ve işsiz sayısında görülen 41 bin kişilik artış sonucu 0,4 puanlık artışla yüzde 11,8’e yükselmiştir. Erkek işsizlik oranı ise Kasım’da istihdamda 128 bin kişilik azalış, işsizlerde 74 bin kişilik artış sonucu yüzde 7,5’e yükselmiştir. Kadın işgücü seviyesi 67 bin azalırken erkek işgücü seviyesi 53 bin azalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Kasım ayında 4,2 puandan 4,3 puana yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2024M1

pdf. IsgucuGorunum2024M1