İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2023

İSTİHDAMDA GÜÇLÜ AYLIK ARTIŞ SONUCU İŞSİZLİK ORANI 10 YIL SONRA YÜZDE 9’UN ALTINDA

 Seyfettin Gürsel, Betül Akbulut

 Yönetici Özeti

 Temmuzdan Eylüle istihdam azalmaktayken Eylül’den Ekim’e 246 binlik güçlü bir artış görülmektedir.  İşsiz sayısı ise 163 bin azalırken işgücü yaklaşık 83 bin kişi artmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda işsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 olmuştur. En son Haziran 2013’te işsizlik oranı yüzde 8,8 olarak kayda geçmişti. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Eylül’den Ekim’e istihdamda görülen 144 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 84 binlik azalış sonucu 0,8 puanlık azalışla yüzde 11,3’e düşmüştür. Erkek işsizlik oranı ise Ekim’de istihdamda 102 bin kişilik artış, işsizlerde 79 bin kişilik azalış sonucu 0,4 puanlık azalışla yüzde 7,0’a inmiştir. Kadın işgücü seviyesi 59 bin artarken erkek işgücü seviyesi 23 bin artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Ekim ayında 4,7 puandan 4,3 puana inmiştir.

doc. IsgucuGorunum2023M12

pdf. IsgucuGorunum2023M12