İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2023

İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜNDE AZALIŞ

 Seyfettin Gürsel, Saliha Tanrıverdi

İstihdamda 59 bin, işsiz sayısında 46 binlik azalış işgücünü yaklaşık 105 bin kişi azaltmış, genel işsizlik oranı Ağustos’tan Eylül’e 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ağustos’tan Eylül’e istihdamda görülen 68 binlik azalış ve işsiz sayısında görülen 40 bin kişilik azalış sonucu 0,2 puanlık azalışla yüzde 12,3’ya düşmüştür. Erkek işsizlik oranı ise Eylül’de istihdamda 9 bin kişilik artış, işsizlerde 5 bin kişilik azalış sonucu yüzde 7,5’ta sabit kalmıştır. Kadın işgücü seviyesi 109 bin azalırken erkek işgücü seviyesi 4 bin artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Eylül ayında 5 puandan 4,8 puana inmiştir.

doc. IsgucuGorunum2023M11

pdf. IsgucuGorunum2023M11