Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü: 2023 3. Çeyrek

İŞSİZLİK TOPLAMDA DÜŞMEYE DEVAM EDERKEN YÜKSEK ÖĞRETİMDE ARTTI

Seyfettin Gürsel, Saliha Tanrıverdi

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2023 yılı üçüncü çeyrekte istihdamdaki kişi sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 124 binlik artışla 31 milyon 724 bin seviyesine yükselirken işsiz sayısı 161 bin azalmış, sonuçta işgücünde 37 bin düşüş yaşanmıştır. İstihdam seviyesindeki artışa rağmen işsiz seviyesindeki hızlı düşüş sonucu işsizlik oranı 0,5 yüzde puan gerileyerek yüzde 9,2’ye inmiştir. Böylelikle işsizlik oranı tek hanede seyretmeye devam etmektedir. Bu dönemden önceki son tek haneli işsizlik oranı 2018 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 9,9’luk işsizlik oranıdır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verilerine bakıldığında hizmetler sektöründe 278 binlik yükseliş yaşandığı görülmektedir (yüzde 1,5). İnşaat istihdamı 42 bin artarken (yüzde 2,1), tarım istihdamında artış 30 bin (yüzde 0,6) olarak gerçekleşmiştir. Sanayi istihdamı ise bir önceki çeyreğe göre 226 bin kişi azalmıştır (yüzde 3,3).

Mevsim etkilerinden arındırılmış genç (15-24 yaş arası) işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 17,1 olarak gerçekleşmiştir. Genç kadınlardaki işsizlik oranı 1,2 puan azalarak yüzde 22,4 olmuş, genç erkeklerdeki işsizlik oranı ise 14,2 olarak kaydedilmiştir. Böylece genç kadın ve erkek işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 8,2 puana gerilemiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla Lise altı ve lise eğitim grubunda işsizlik oranı düşmüş, mesleki/teknik lise ve yükseköğretim mezunlarında ise artmıştır. Lise altı mezunlarında düşüş 0,8 puan olurken, lise mezunlarında düşüş 0,3 puandır. Mesleki ve teknik lise mezunlarında işsizlik oranı 0,3 puan, yükseköğretim mezunlarında ise 1 puan yükselmiştir.

2023 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla uzun süreli işsizlik oranı toplamda yüzde 22’de sabit kalmıştır. Erkeklerde uzun süreli işsizlik oranı yüzde 15,2’den yüzde 17,4’e yükselirken, kadınlarda bu oran yüzde 30,1’den yüzde 26,9’a gerilemiştir.

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2023C23

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2023C23