İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2023

İSTİHDAMDA DURAKLAMAYA RAĞMEN İŞSİZLİKTE AZALMA

 Seyfettin Gürsel, Betül Akbulut

İstihdamda bin kişilik artış ile işsiz sayısında 56 binlik azalış işgücünü yaklaşık 55 bin kişi azaltmış, genel işsizlik oranı Temmuz’dan Ağustos’a 0,2 puan azalarak yüzde 9,2 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Temmuz’dan Ağustos’a istihdamda görülen 24 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 32 bin kişilik azalış sonucu 0,2 puanlık azalışla yüzde 12,6’ya düşmüştür. Erkek işsizlik oranı ise Ağustos’ta istihdamda 23 binlik azalış, işsizlikte 24 bin kişilik azalış sonucu 0,1 puanlık azalışla yüzde 7,5’ya gerilemiştir. Kadın işgücü seviyesi 8 bin azalırken erkek işgücü seviyesi 47 bin azalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Ağustos ayında 5,2 puandan 5,1 puana inmiştir.

doc. IsgucuGorunum2023M10

pdf. IsgucuGorunum2023M10