Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ekim 2023

Üçüncü Çeyrekte Yüksek Büyüme

Ozan Bakış, Saliha Tanrıverdi

Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve kısmen açıklanan Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,2 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,3 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2023M10