İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2023

Seyfettin Gürsel, Betül Akbulut

İSTİHDAMDA VE İŞGÜCÜNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

İstihdamda 318 binlik artış ile işsiz sayısında 38 binlik azalış işgücünü yaklaşık 280 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı Haziran’dan Temmuz’a 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Haziran’dan Temmuz’a istihdamda görülen 188 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 13 bin kişilik azalış sonucu 0,3 puanlık azalışla yüzde 12,9’a düşmüştür. Erkek işsizlik oranı ise Temmuz’da istihdamda 130 binlik artış, işsizlikte 25 bin kişilik azalış sonucu 0,2 yüzde puanlık azalışla yüzde 7,6’ya gerilemiştir. Kadın işgücü seviyesi 175 bin artarken erkek işgücü seviyesi 105 bin artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Temmuz ayında  5,4 puandan 5,3 puana inmiştir.

doc. IsgucuGorunum2023M09 

pdf. IsgucuGorunum2023M09