Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Eylül 2023

Üçüncü Çeyrekte Yüksek Büyüme

Ozan Bakış ve Saliha Tanrıverdi

Kesinleşen Temmuz ve kısmen açıklanan Ağustos ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,3 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,4 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBüyümeTahminler2023M09