Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Temmuz 2023

İkinci Çeyrekte Büyüme

Ozan Bakış, Hamza Mutluay

Kesinleşen Nisan, Mayıs ve kısmen açıklanan Haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,7 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkile- rinden arındırılmış ̧ verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,6 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBüyümeTahminler2023M07