Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü: 2023 2. Çeyrek

İŞSİZLİK ORANI 5 YILIN ARDINDAN TEK HANEYE İNDİ

Seyfettin Gürsel, Uğurcan Acar, Betül Nur Akbulut

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2023 yılı ikinci çeyrekte istihdamdaki kişi sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 151 binlik artışla 31 milyon 513 bin seviyesine yükselirken işsiz sayısı 73 bin azalmış, sonuçta işgücünde 80 bin artış yaşanmıştır. İstihdam seviyesindeki sınırlı artışa rağmen işsiz seviyesindeki düşüş sonucu işsizlik oranı 0,3 yüzde puan gerileyerek yüzde 9,7’ye inmiştir. Böylelikle 5 yılın ardından işsizlik oranı tek haneye inmiş oluyor. Bundan önceki son tek haneli işsizlik oranı 2018 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 9,9’luk işsizlik oranıdır. Çeyrekten çeyreğe istihdam artışı bu çeyrekte yüzde 0,5’tir. İstihdam artışında yavaşlama ikinci çeyrekte ekonomik büyümede (yüzde 0,3) meydana gelen yavaşlamayla uyumludur.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verilerine bakıldığında hizmetler sektöründe 121 binlik yükseliş yaşandığı görülmektedir (yüzde 0,7). İnşaat istihdamı 28 bin artarken (yüzde 1,4), tarım istihdamında artış 10 bin (yüzde 0,2) olarak gerçekleşmiştir. Sanayi istihdamı ise bir önceki çeyreğe göre 8 bin kişi azalmıştır (yüzde 0,1).

Mevsim etkilerinden arındırılmış genç (15-24 yaş arası) işsizlik oranı 1,2 yüzde puanlık azalışla yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir. Genç kadınlardaki işsizlik oranı 2,7 yüzde puan azalarak yüzde 24,1 olmuş, böylece genç kadın ve erkek işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 9 yüzde puana gerilemiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla tüm eğitim gruplarında işsizlik oranı düşmüştür. Lise altı mezunlarında düşüş 1,3 yüzde puan olurken, lise ve teknik lise mezunlarında düşüş sırasıyla 1 ve 1,5 yüzde puandır. Yükseköğretim mezunlarında ise işsizlik 0,8 yüzde puan düşmüştür.

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2023C2

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2023C2