Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Haziran 2023

Çeyreklik Bazda Pozitif Büyüme

Ozan Bakış, Hamza Mutluay

Kesinleşen Mart, Nisan ve kısmen açıklanan Mayıs ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 oranında daralmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,5 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBüyümeTahminler2023M06