Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Nisan 2023

Birinci Çeyrek Büyümesinde Deprem Etkisi

Ozan Bakış ve Hamza Mutluay

Kesinleşen Ocak, Şubat ve kısmen açıklanan Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,1 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış  verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,9 artacağını öngörüyoruz.

Geçen ay yayınladığımız büyüme tahmini kesinleşen Ocak ve kıs- men açıklanan Şubat verilerini kullandığı için 6 Şubat depremlerinin etkisi büyüme tahminimize yansımamıştı. Yıllık ve çeyreklik büyümeyi sırası ile yüzde 5, ve yüzde 1,4 olarak tahmin etmiştik. Bu araştırma notunda ise kesinleşen Ocak, Şubat ve kısmen açıklanan Mart ayı verilerini kullandığımız için deprem etkisi kendisini bariz şekilde gösteriyor. Sanayi üretimi endeksi, ve elektrik tüketimi, kapasite kullanım oranı gibi üretim ile yakından ilişkili göstergelerin düştüğünü görüyoruz. 6 Şubat depremlerinin etkilerini bütüncül bir yaklaşımla inceleyen Kamil Yılmaz hocamıza ait Betam  araştırma notu olarak yayınlanmıştı (bkz. Betam Araştırma Notu 23/270, “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Ekonomik Etkisi”).

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2023M04