sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü: Nisan 2023

Satılık konut piyasasında canlanma belirtileri

Geçen yılın Mart ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 122 artarak 19.215 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 112,6, Ankara’da yüzde 138,3 ve İzmir’de yüzde 124,8 artmıştır. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 27.222 TL, Ankara’da 13.214 TL ve İzmir’de 21.852 TL olmuştur. Cari fiyatların yanında, Türkiye genelinde ve üç büyük ilde Şubat’tan Mart’a cari satılık konut fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükselmiştir.

Konut talebi endeksi Şubat’a kıyasla yüzde 3,6 yükselmiştir. Benzer şekilde, konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı da ülke genelinde ve üç büyükşehirde yükselmiştir. Ayrıca, konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullandığımız satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren “kapatılan ilan yaşı” ise geçen aya kıyasla hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde kısalmıştır.

Bu ayki raporumuzun özgün konusu depremden en çok etkilenen illerdeki arz, talep ve fiyat değişimlerine tahsis edilmiştir. Veriler satılık konut sayısının bu illerde neredeyse üçte birine, konut talebinin ise yarıdan fazla düştüğünü göstermektedir. Bu illerde hem arz hem de talepte görülen azalmanın fiyatlarda sınırlı bir artışla sonuçlandığı görülmektedir.

doc. Satılık Konut Piyasası Görünümü Nisan 2023