İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2023

ERKEK İSTİHDAMINDA SERT DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 361 binlik düşüş ile birlikte işsiz sayısında 65 binlik artış işgücünü 295 bin azaltmış, genel işsizlik oranı da Ocak’tan Şubat’a 0,2 yüzde puanlık artışla yüzde 10,0’a yükselmiştir. 361 binlik istihdam kaybı pandemi başlangıcı olan Mart ve Nisan 2020’den sonra kaydedilen en yüksek istihdam kaybı olarak dikkat çekmektedir. Bu rakama hanehalkı işgücü anketinin (HİA) yapılamadığı 7 ildeki kayıpların dahil olmadığını belirtelim. Bu nota eklenen Kutu 2’de bu illerin muhtemel istihdam kayıpları ile ilgili bilgi ve yorumlara kısaca değinilmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ocak’tan Şubat’a istihdamda görülen 215 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 94 binlik azalışın sonucu 0,9 puanlık düşüşle yüzde 12,6’ya gerilemiştir. Erkek işsizlik oranı ise istihdamda 575 binlik sert düşüş ve işsizlikte görülen 160 binlik artışın sonucunda 0,8 yüzde puan yükselişle yüzde 8,7’ye yükselmiştir. Kadın işgücü seviyesi 120 bin artarken erkek işgücü seviyesi 415 bin azalmıştır. Sektör istihdamlarına dair bilgi olmadıkça kadın ve erkek işgücü göstergelerindeki bu ölçüde ciddi zıtlaşmayı açıklayabilmek mümkün gözükmemektedir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı bir ayda 1,8 yüzde puan azalışla yüzde 3,9’a gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2023M04

pdf. IsgucuGorunum2023M04