Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü: 2022 4. Çeyrek

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNDE YÜKSEK ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Uğurcan Acar, Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2022 yılı dördüncü çeyrekte istihdamdaki kişi sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 565 binlik artış göstererek 31 milyon 460 bin seviyesine yükselirken işsiz sayısı 148 bin artmış, sonuçta işgücünde 714 bin artış yaşanmıştır. Yüksek istihdam artışına rağmen işsiz sayısında artış sonucu işsizlik oranı yüzde 10’dan yüzde 10,2’ye yükselmiştir. Çeyrekten çeyreğe istihdam artışı yüzde 1,8’dir. İstihdam artışı bir önceki çeyrekte yavaşladıktan sonra yeniden ivme kazanmıştır. Bu gelişme Betam’ın çeyreklik bazda pozitif büyüme beklentisiyle paraleldir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verilerine bakıldığında hizmetler sektöründe 356 binlik yükseliş yaşandığı görülmektedir (yüzde 2,0). İnşaat istihdamı 57 bin artarken (yüzde 3,0), sanayi istihdamında artış 89 bin (yüzde 1,4) olarak gerçekleşmiş önceki çeyrekte yaşanan istihdam kaybını telafi etmiştir. Tarım istihdamı ise kadınlarda 78 binlik yüksek artış sonucu toplamda 62 bin artış göstermiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış genç (15-24 yaş arası) işsizlik oranı kadın ve erkek istihdamındaki artışlara rağmen 0,5 yüzde puanlık artışla yüzde 19,2’ye yükselmiştir. Bu dönemde genç kadın ve erkek işsizlik oranlarındaki cinsiyet farkı yüzde 9,7’ye tırmanmıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla lise altı ve yükseköğretim mezunlarında işsizlik oranı azalırken, mesleki veya teknik lise mezunu ve lise mezunlarında artmıştır. Özellikle kadınlarda mesleki veya teknik lise mezunu kadın işsizliğinde 2,8 yüzde puanlık artış dikkat çekmektedir.

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2022C4 

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2022C4