İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2023

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNDE GÜÇLÜ ARTIŞ İŞSİZLİKTE DURAKLAMA

İstihdamda 285 binlik artış ile birlikte işsiz sayısında 23 binlik artış işgücünü 308 bin artırmış, genel işsizlik oranı da Ekim’den Kasım’a değişmeyerek yüzde 10,2 seviyesinde sabit kalmıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ekim’den Kasım’a istihdamda görülen 190 binlik artış ve işsiz sayısında 7 binlik azalışın sonucu 0,2 puanlık düşüşle yüzde 12,9’a gerilemiştir. Erkek işsizlik oranı ise istihdamda 95 binlik artış ve işsizlikte 30 binlik artışın sonucunda 0,1 yüzde puan artarak yüzde 8,8’e yükselmiştir. Kadın ve erkek işgücü sırasıyla 183 bin ve 124 binlik artışlar göstermiştir. Eylül ve Ekim’den sonra Kasım’da da kadın işgücü artışı erkek işgücü artışından daha yüksek olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,3 yüzde puan azalışla yüzde 4,1’e gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2023M01 

pdf. IsgucuGorunum2023M01