İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2022

İŞSİZLİK İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNDE DÜŞÜŞLER SONUCU AZALDI

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 148 binlik azalış ile birlikte işsiz sayısında 113 binlik azalış işgücünü 262 bin azaltmış, genel işsizlik oranı da Haziran’dan Temmuz’a 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 10,1 seviyesine gerilemiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Haziran’dan Temmuz’a istihdamda görülen 17 binlik artış ve işsizlikte 86 binlik azalışın sonucu 0,6 yüzde puan azalarak yüzde 13,1’e gerilemiştir. Erkek işsizlik oranı ise istihdamda 165 binlik, işsizlikte 27 binlik azalışların  sonucu 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 8,6’ya düşmüştür. Kadın işgücünde 70 binlik bir azalış yaşanırken erkek işgücü 165 bin azalmıştır. Haziran’dan Temmuz’a kadın ve erkek işgücü yüzde 0,6 ve yüzde 0,7 oranında azalmıştır. Aylık bazda bu çok yüksek bir orandır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,5 yüzde puan azalışla farkı yüzde 4,5’e gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2022M09 

pdf. IsgucuGorunum2022M09