BÜYÜMEDE DAHA ŞAŞIRTICI REVİZYONLAR

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Uğurcan Acar

TÜİK 2016 yılı 3. çeyrekten itibaren hem yeni bir yöntem (zincirleme hacim endeksi) hem de yeni veri kaynaklarını kullanarak ulusal hesaplarda önemli değişiklikler yaptı. TÜİK yeni serilerle ilgili bilgilendirme çalışmaları esnasında yeni serilerde yapılacak revizyonların daha büyük ve daha sık olacağını belirtmişti. Bunun da sebebi yıllık GSYH’nin eskiden olduğu gibi 4 çeyreğin toplamı olarak değil doğrudan yıllık veriler kullanılarak hesaplanacak olmasıydı. İdari verideki gecikmeler ve düzeltmeler sebebiyle de revizyonlar bekleniyordu.

Ne var ki, bu konu ile ilgili yazdığımız ilk araştırma notunda (Betam Araştırma Notu, 18/221) dikkat çektiğimiz üzere pek çok ülke TÜİK ile aynı metodolojiyi kullandığı için Türkiye verilerinde yapılan revizyonların diğer ülkeler ile benzerlik göstermesi beklenir.  Oysa fiili durumda TÜİK’in yaptığı revizyonlar diğer ülkelere kıyasla hem çok daha büyük hem de “bilgi güncellemesi” olarak kabul edemeyeceğimiz zıt yönlerde olmaktadır. Bu revizyonların ne kadarının geç gelen bilgi güncellemesi ne kadarının metodolojik çerçeveden (model seçimi) kaynaklandığını bilemiyoruz. Bu konuda TÜİK’in kamuoyunu yeterince bilgilendirmediğini düşünüyoruz. Oysa bu konunun büyüme dinamiklerini anlamaya çalışan ve büyüme tahminleri yapan araştırmacılar ile yatırım kararı alan firmalar için çok önemli olduğu ortadadır.

doc. ArastirmaNotu261

pdf. ArastirmaNotu261