TÜRKİYE ve GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ENFLASYON ve PARA POLİTİKASI

Ozan Bakış ve Gökhan Şahin Güneş

Pandemiyle başlayan dönemde merkez bankaları zorlu bir sürece girdi. Merkez bankaları ilk başta pandeminin olumsuz etkilerini önlemek için gevşek para politikası, takip eden dönemde ekonomilerin toparlanmasıyla ortaya çıkan ve Ukrayna’nın işgaliyle daha zorlu hale gelen enflasyonist ortamla mücadele etmek için sıkı para politikası benimsediler. Bu zorlu süreçte enflasyonu kontrol altında tutmak adına merkez bankaları politika faizlerini artırıyorlar. Ancak, Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek bir enflasyon oranına sahip olmasına rağmen politika faizini düşürerek diğer ülkelerden ayrışan bir para politikası benimsediğini görüyoruz.

doc. ArastirmaNotu258

pdf. ArastirmaNotu258