İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2022

İSTİHDAMDA GÜÇLÜ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 358 binlik artış ile birlikte işsiz sayısında 56 binlik azalış işgücünü 302 bin artırmış, genel işsizlik oranı da Nisan’dan Mayıs’a 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 10,9 seviyesine gerilemiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Nisan’dan Mayıs’a istihdamda görülen 173 binlik artışa karşılık işsizlikte 30 binlik azalışla birlikte 0,5 yüzde puan azalışla yüzde 13,8’e gerilerken, erkek işsizlik oranı istihdamda görülen 186 binlik artış ve işsizlikte görülen 27 binlik azalış sonucu 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 9,5’e düşmüştür. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 4,3’e gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2022M07

pdf. IsgucuGorunum2022M07