Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Haziran 2022

İkinci Çeyrekte de Yüksek Büyüme

Kesinleşen Nisan ve kısmen açıklanan Mayıs ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,6 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,9 büyüyeceğini öngörüyoruz.

IMF Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 2,7’ye düşürürken, Dünya Bankası ve OECD ise sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 3,7’ye yükseltti.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2022M06