Satılık Konut Piyasası Görünümü: Mayıs 2022

Satılık işyerlerindeki fiyat artışı konut fiyatlarındaki artışın altında kaldı

Geçen yılın Nisan ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 153,9 artarak 9.723 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 183,6, Ankara’da yüzde 133,8 ve İzmir’de yüzde 136,2 artmıştır. Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 14.474 TL, Ankara’da 6.167 TL, İzmir’de ise 10.800 TL olmuştur. Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları ülke genelinde ve üç büyükşehirde yükselmiştir. Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı, önceki aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükselmiştir. Geçen aydan itibaren yayınlamaya başladığımız konut talebi endeksi ise aylık yüzde 1 düşmüştür. Konut piyasasındaki canlılığı ölçen bir diğer gösterge olan kapatılan ilan yaşı, geçen aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükselmiştir. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 40,4 gün, İstanbul’da 38,2 gün, Ankara’da 32,2 gün, İzmir’de ise 48,1 gün olmuştur.

Bu ayki raporumuzun özgün konusunu oluşturan üç büyük ildeki işyeri fiyatlarının analizine göre satılık işyeri fiyatları geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 98, Ankara’da yüzde 93,6, İzmir’de ise yüzde 91,5 artmıştır. Ortalama satılık işyeri m2 fiyatı İstanbul’da 24.108 TL, Ankara’da 14.084 TL, İzmir’de ise 18.955 TL olmuştur. Satılık işyeri fiyatlarında artışın konut fiyatlarındaki artışın altında kaldığı dikkat çekmektedir.

doc. Satılık Konut Piyasası Görünümü Mayıs 2022 

pdf. Satılık Konut Piyasası Görünümü Mayıs 2022

Satılık işyerlerindeki fiyat artışı konut fiyatlarındaki artışın altında kaldı