İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2022

İSTİHDAMDA ARTIŞ İŞGÜCÜNDE AZALIŞ SONUCU İŞSİZLİKTE SERT DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 90 binlik artışa ile birlikte işsiz sayısında 178 binlik azalış işgücünü 87 bin azaltmış, genel işsizlik oranı da Ocak’tan Şubat’a 0,5 yüzde puan azalarak yüzde 10,7 seviyesine gerilemiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ocak’tan Şubat’a istihdamda görülen 26 binlik artışa karşılık işsizlikte 28 binlik azalmayla birlikte 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 13,4’e gerilerken, erkek işsizlik oranı istihdam ve işsizlikte görülen 66 binlik artış ve 149 binlik azalış sonucu 0,6 yüzde puan azalarak yüzde 9,3’e gerilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 4,1’e yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2022M04

pdf. IsgucuGorunum2022M04