İşgücü Piyasası Görünümü: Mart 2022

İSTİHDAMDA ARTIŞ DURAKLADI

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay ve Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 43 binlik azalış ile birlikte işsiz sayısında 21 binlik artış işgücünü 22 bin azaltmış, genel işsizlik oranı da Aralık’tan Ocak’a değişmeyerek yüzde 11,4 seviyesinde sabit kalmıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Aralık’tan Ocak’a istihdam ve işgücünde görülen 79 ve 51 binlik artışlar sonucunda 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 13,6’ya gerilerken, erkek işsizlik oranı istihdam ve işgücünde görülen 122 ve 73 binlik azalış sonucu 0,2 yüzde puan artarak yüzde 10,3’e yükselmiştir. Bu dönemde kadınlarda istihdam artışı işgücüne kıyasla daha güçlü olmuş, erkek işsiz sayısı bir önceki aya göre 49 bin artarken kadın işsiz sayısında 28 binlik azalış gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 3,3’e gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2022M03 

pdf. IsgucuGorunum2022M03