Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mart 2022

İlk Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Ozan Bakış, Uğurcan Acar

Kesinleşen Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,4 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,5 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Uluslararası kuruluşların Türkiye’nin 2022 yılı ekonomik büyümesi için tahminleri şöyle: IMF yüzde 3,3; Dünya Bankası yüzde 2; OECD yüzde 3,1.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2022M03