Büyüme Değerlendirmesi: 2021 4. Çeyrek

BÜYÜMEYİ HANEHALKLARININ TÜKETİMİ SÜRÜKLEDİ

Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

Türkiye ekonomisi 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 9,1 büyüdü. Bu çeyrekte büyümeye en büyük katkı 11,9 yüzde puan ile özel tüketimden geldi. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde sırasıyla 9,3 ve 8,7 yüzde puan seviyelerinde seyreden dış ticaret katkısı bu çeyrekte 5,6 yüzde puana düştü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilere baktığımızda ise GSYH’nin bir önceki çeyreğe kıyasla yine özel tüketimin katkısıyla yüzde 1,5 büyüdüğünü görüyoruz. Çeyreklik büyümeye net dış ticaretin katkısı 0,9 yüzde puandır. Stok değişimi başta olmak üzere azalan yatırımlar ve kamu tüketimi çeyreklik büyümeyi aşağı çekti.

doc. Buyume2021Q4

pdf. Buyume2021Q4