İşgücü Piyasası Görünümü: Şubat 2022

SON DÖRT AYDA İSTİHDAM ARTIŞI 1 MİLYONU AŞTI

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay ve Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 236 binlik artış ile birlikte işsiz sayısında 2 binlik artış işgücünü 238 bin artırmış, genel işsizlik oranı da Kasım’dan Aralık’a 0,1 yüzde puan düşerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörel verilere göre tarım dışı tüm sektörlerde istihdam artışları görülmüştür. Sanayi sektörü istihdam seviyesi 108 binlik artışla 6 milyon 500 bini geçmiştir. Hizmetlerde 134 binlik, inşaat sektöründe de 5 binlik artışlar kaydedilmiştir. Hizmetler sektöründe son dört ayda istihdam artışı 685 bine ulaşmıştır. Tarım sektöründe 10 binlik istihdam kaybı yaşanmıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Kasım’dan Aralık’a istihdam ve işgücünde görülen 142 ve 100 binlik artışlar sonucunda 0,5 yüzde puan azalarak yüzde 13,8’e gerilerken, erkek işsizlik oranı istihdam ve işgücünde görülen 94 ve 137 binlik artış sonucu 0,2 yüzde puan artarak yüzde 9,9’a yükselmiştir. Bu dönemde kadınlarda istihdam artışı işgücüne kıyasla daha güçlü olmuş, erkek işsiz sayısı bir önceki aya göre 43 bin artarken kadın işsiz sayısında 42 binlik azalış gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,7 yüzde puanlık ciddi bir azalışla yüzde 3,9’a gerilemiştir. Bu farkın bir önceki ay yüzde 3,8’den yüzde 4,6’ya yükseldiğini hatırlatmak isteriz.

doc. IsgucuGorunum2022M02

pdf. IsgucuGorunum2022M02