Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Şubat 2022

Dördüncü Çeyrekte Yüksek Büyüme

Ozan Bakış, Uğurcan Acar

Kesinleşen Ekim, Kasım ve Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 6,6 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,7 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Bu çeyrekte ekonomik büyümenin üç kaynağı olduğunu görüyoruz: yıllık bazda hizmetlere olan talepte meydana gelen artış, net dış ticaret ve sanayi üretimi. IMF, Türkiye’nin 2021 yılı büyümesi için tahminini yüzde 5,8’den yüzde 9’a yükseltmişti. Dördüncü çeyrek büyümesi tahminimize yakın çıkarsa 2021 yılı büyümesi yüzde 10’un üzerinde olacaktır. Bununla birlikte düşen vergilere karşın artan kamu harcamalarının bütçe açığı ve enflasyon riskini beraberinde getirdiğini not edelim.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2022M02