İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2022

KADIN İŞSİZLİĞİNDE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay ve Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 228 binlik artış ile birlikte işsiz sayısında 39 binlik artış işgücünü 267 bin artırmış, genel işsizlik oranı da Ekim’den Kasım’a değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörel verilere göre tüm sektörlerde istihdam artışları görülmüştür. Sanayi ve inşaat sektörlerinde bir önceki ayda görülen azalışlar yerini artışa bırakmıştır. Sanayide 73 binlik, inşaat sektöründe de 10 binlik artışlar kaydedilmiştir. Tarım ve hizmetler sektöründe sırasıyla 49 bin ve 96 binlik istihdam artışları yaşanmıştır. Hizmetler sektöründe son üç ayda istihdam artışı 480 bine ulaşmıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ekim’den Kasım’a istihdam ve işgücünde sırasıyla görülen 74 ve 156 binlik artışlar sonucunda 0,6 yüzde puan artarak yüzde 14,5’e yükselirken, erkek işsizlik oranı istihdam ve işgücünde görülen 153 ve 111 binlik artış sonucu 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 9,6’ya gerilemiştir. Bu dönemde kadınlarda işgücü artışı istihdama kıyasla çok daha güçlü olmuş, erkek işsiz sayısı bir önceki aya göre 43 bin azalırken kadın işsiz sayısında 80 binlik artış gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,9 puanlık ciddi bir artışla yüzde 4,9’a yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2022M01

pdf. IsgucuGorunum2022M01