İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2021

İSTİHDAMDA ARTIŞ, İŞSİZLİKTE AZALMA

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 426 binlik artışa karşılık işsiz sayısında 70 binlik azalışla birlikte işgücü 356 bin artmış, genel işsizlik oranı da Ağustos’tan Eylül’e 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 11,5’e gerilemiştir. Bir önceki ayda işgücü ve istihdam seviyelerinde görülşen azalışlar yerini artışa bırakmıştır. Sektörel verilere göre tüm sektörlerde istihdam artışları kaydedilmiştir. Sanayi ve hizmetler sektöründe sırasıyla 218 bin ve 175 binlik yüksek istihdam artışları yaşanmıştır. Tarım ve inşaat sektörlerinde sırasıyla 21 bin ve 13 binlik ılımlı artışlar kaydedilmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ağustos’tan  Eylül’e istihdam ve işgücünde sırasıyla görülen 124  ve 114 binlik artışlar sonucunda 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 14,6’ya gerilerken, erkek işsizlik oranı ise istihdamda görülen 301 binlik yüksek artış sonucu 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 10’a gerilemiştir. Bu dönemde erkeklerde istihdam artışı daha güçlü olduğundan işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 0,2’lik artışla yüzde 4,6’ya yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2021M11

pdf. IsgucuGorunum2021M11