Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü : 2021 3. Çeyrek

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE İSTİHDAM PANDEMİ SEVİYESİNİ AŞTI

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

TÜİK 2021’den itibaren işgücü piyasası istatistiklerini aylık verilerle yayınlamaya karar verdi ve 10 Mart 2021’de Ocak 2021 istatistiklerini aylık veri ile yayınladı.  Bu yenilik kapsamında TÜİK üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan iş gücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlamaya başlamış oldu. Önceleri temel işgücü göstergelerinin yer aldığı haber bültenlerinin yayınlanması referans ayından itibaren 70 günü bulurken, 2021 yılından itibaren 40 gün içerisinde kullanıcılar ile paylaşılmaya başlandı. Yeni haber bültenlerinin ortalama yayımlanma süresinin azalması verilerin günceli yakalaması açısından kuşkusuz önemlidir. Ancak aylık verilerde kullanılan örneklem büyüklüğü çoğu alt kırılım için yetersiz kaldığından TÜİK üç aylık işgücü istatistiklerini de ayrıca yayınlamaya başlamıştır. Üç aylık istatistikler eğitim ve mesleki ayrımda işgücü göstergelerini, işbaşında olanlar ve haftalık çalışma saatlerini ekleyerek kapsamını genişletmiştir.

Veri yayınlama politikasında yaşanan gelişme güncel bilgiye ulaşma hızında önemli bir adım olarak karşımıza çıkarken, üçer aylık hareketli ortalamalara kıyasla aylık istatistiklerin daha az gözlemle elde edilmesi istatistiklerde çok yüksek oynaklığa da neden olmuştur. Sektör istihdamlarına hem ham seride hem de mevsimsellikten arındırılmış seride çoğu zaman görülen aşırı oynaklıklar bir yandan aylık işgücü istatistiklerinin kalitesinin sorgulanmasına yol açarken diğer yandan yorumlanmalarını da güçleştirmiştir.

Nitekim 2021 yılında mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre aydan aya hizmetler sektöründe istihdam Temmuz’da 480 bin kişi artarken Ağustos’ta 341 bin kişi azalmış, Eylül’de ise 175 bin kişi artmıştır. Keza sanayide istihdam Temmuz’da aydan aya 278 bin kişi azalırken Ağustos ve Eylül’de sırasıyla 221 bin ve 218 bin kişi artmıştır. İstihdam rakamlarında ardışık aylarda gerçekleşen bu büyüklükteki oynaklıkların bütünüyle işgücü piyasası dinamikleriyle açıklanması mümkün görülmemektedir. Aydan aya açıklanan rakamlardaki bu tutarsızlık sadece hizmetler ve sanayi sektörü için geçerli olan bir olgu değildir. Keza tarım ve inşaat istihdam verilerinde de aşırı oynaklıklar mevcuttur. Buna karşılık bu oynaklık üç aylık istatistiklerde gözlemlenmemektedir. Bu nedenle Betam üç aylık işgücü göstergelerini “Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Görünümü” başlığı altında aylık notların yanı sıra ayrıca değerlendirmeye karar vermişti. Başlamak için 3. Çeyrek rakamlarını bekledik. Bundan böyle her üç ayda bir çalışılan saatler, genç işsizlik ve eğitim seviyelerine göre işsizlik oranlarını da kapsayan araştırma notlarını yayınlamayı hedefliyoruz.

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum202

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2021