İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2021

HİZMETLER İSTİHDAMINDAKİ ŞİDDETLİ DÜŞÜŞ

 Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 14 binlik azalışa karşılık işsiz sayısında 11 binlik artış işgücünü 4 bin düşürünce genel işsizlik oranı da Temmuz’dan Ağustos’a değişmeyerek yüzde 12,1’de sabit kalmıştır. Bir önceki ayda işgücü seviyesinde görülen yüksek artış yerini azalışa bırakırken, son iki aydır istihdam seviyesinde görülen artış da yerini azalışa bırakmıştır. Sektörel verilere göre hizmetler hariç tüm sektörlerde istihdam artışları yaşanırken hizmetler sektöründe 341 binlik şiddetli istihdam kaybı kaydedilmiştir. Sanayi ve inşaat istihdamı seviyeleri sırasıyla 217 ve 83 binlik artışlar kaydederken, tarım istihdamı da 26 binlik yükseliş gerçekleştirmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Temmuz’dan Ağustos’a 225 binlik şiddetli istihdam kaybı sonucu 0,5 yüzde puan artarak yüzde 15,0’a yükselirken, erkek işsizlik oranı ise istihdam ve işgücünde sırasıyla görülen 193 ve 211 binlik artışlar sonucu 0,2 yüzde puanlık azalışla yüzde 10,8’e gerilemiştir. Bu dönemde kadınlarda ve erkeklerde istihdam ve işgücü tamamen zıt hareketler göstermiş, bunun sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 0,7’lik artışla yüzde 4,2’ye yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2021M10

pdf. IsgucuGorunum2021M10