İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2021

İSTİHDAMDA ARTIŞ, İŞGÜCÜNDE KAYIP,İŞSİZLİKTE REKOR DÜŞÜŞ

 Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 602 bin artış ile işgücünde 222 binlik kayıpla işsiz sayısı 823 bin azalmış genel işsizlik oranı da Mayıs’tan Haziran’a 2,5 yüzde puan azalarak yüzde 10,6’ya gerilemiştir. Son iki ayda işgücündeki azalış 550 bini aşarken, istihdamda ise 540 bin civarı bir artış görülmektedir. Sektörel verilere göre bütün sektörlerde istihdam artışı görülürken, hizmetler istihdamı pandemi öncesi seviyesine yaklaşmıştır. Sanayi istihdamı yeniden 6 milyonu aşarak en yüksek seviyesine ulaşırken, inşaat sektöründeki istihdam artışı 8 binle sınırlı kalmıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Mayıs’tan Haziran’a 1,2 yüzde puan azalarak yüzde 14,1’e erkek işsizlik oranı ise 383 binlik istihdam artışı ve 344 binlik işgücü azalışı sonucunda 3,1 yüzde puanlık azalışla yüzde 9,0’a gerilemiştir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde istihdam artışı görülürken, kadın işgücündeki artışa erkek işgücündeki azalış eşlik etmiştir. Erkek işgücündeki ciddi düşüş sonucu işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 2’lik bir artışla yüzde 5,2’ye yükselmiştir. Erkeklerde işgücüne katılım oranı üst üste üçüncü dönemde de azalış gösterirken, kadın işgücüne katılım oranı pandemi öncesi seviyelerinin altında kalmaya devam etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2021M08

pdf. IsgucuGorunum2021M08