İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2021

İŞGÜCÜNDEN KİTLESEL ÇIKIŞ, İŞSİZLİK ORANINDA DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Hamza Mutluay

İstihdamdaki azalmaya rağmen genel işsizlik oranı Nisan’dan Mayıs’a 0,6 yüzde puan azalarak yüzde 13,2’ye gerilemiştir. Toplam işgücü bir ayda 481 bin azalırken, istihdamda da 216 binlik azalış kaydedilmiştir. İşsiz sayısı ise Nisan’dan Mayıs’a 265 bin azalarak 4 milyon 237 bine gerilemiştir. Sektörel verilere göre inşaat ve hizmetlerde istihdam artışları görülürken, tarım ve sanayi sektöründe istihdam azalışları gerçekleşmiştir. Tarım ve sanayide sırasıyla 312 bin ve 57 bin istihdam kayıpları yaşanırken, inşaat ve hizmet sektöründe ise sırasıyla 24 binlik ve 129 binlik artışlar kaydedilmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Nisan’dan Mayıs’a 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 15,5’e erkek işsizlik oranı ise 117 binlik istihdam artışı sonucunda 0,7 yüzde puanlık azalışla yüzde 12,2’ye gerilemiştir. Kadın işsizlik oranlarındaki azalış işgücünden çıkıştan, erkek işsizlik oranındaki azalış istihdam artışından kaynaklanmaktadır. Salgının ilk etkisiyle çöken kadın istihdam oranları Nisan 2020’den itibaren bir sene düzenli olarak arttıktan sonra ilk defa Mayıs’ta 1,1 yüzde puan gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2021M07

pdf. IsgucuGorunum2021M07