İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2021

İŞGÜCÜNE KATILIM ARTINCA İŞSİZLİK DE ARTTI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Mehmet Cem Şahin

Türkiye işgücü piyasasında Ocak ayından Şubat ayına önemli değişiklikler kaydedilmiştir. Genel işsizlik oranı bir ayda yüzde 12,7’den yüzde 13,4’e 0,7 yüzde puan yükselmiştir. TÜİK’in 10 Mart’tan itibaren aylık veriler yayınladığını hatırlatalım. Aylık verilerin bir önceki seriye kıyasla daha keskin hareketler göstermesi beklenebilir. Yine de bu boyutta bir artışın yeni seride dahi çok nadir olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Şubat’ta işsizlikte görülen bu sıçramanın arkasında hem işgücündeki kuvvetli artışın hem de istihdamdaki sınırlı kaybın olduğunu anlaşılmaktadır. Bu ay işgücü piyasasının dışına çıkmış ama yine de işgücüne yakın duran kişilerin bir kısmının iş aramaya başladığı görülmektedir. Bu durum daha geniş kapsamlı alternatif işsizlik oranlarının gerilemesinden de anlaşılabilir. İşgücüne katılımın hem kadınlarda hem erkeklerde arttığı görülmektedir. Ancak kadınlardaki artış daha yüksektir. Diğer taraftan özellikle sanayide istihdam kayıpları gözlemlenmektedir. Sanayi istihdamı bir ayda 166 bin kişi gerilemiştir. İnşaat ve hizmetler sektörlerindeki istihdam artışlarının bu kaybı tam olarak karşılamadığı söylenebilir. Toplamda Şubat ayında istihdam 22 bin kişi azalmıştır. Net istihdam kayıplarının erkekler arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Yine de kadın işgücündeki kuvvetli artış sebebiyle kadın işsizlik oranları erkek işsizlik oranlarından hızlı artmış, işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı genişlemiştir.

doc. IsgucuGorunum2021M04

pdf. IsgucuGorunum2021M04