EKONOMİK KONJONKTÜR VE KONUT PİYASASI, EKİM – ARALIK 2020

Türkiye konut piyasasında yaşanan güncel gelişmeleri sahibinden.com ve Betam işbirliğiyle hazırlanan aylık raporlar aracılığı ile Ocak 2021’den itibaren izlemeye başlamıştık. Yayınladığımız üç rapor bize konut piyasasındaki gelişmelerin daha derinlemesine araştırılması gerektiğini düşündürdü. Bu düşünce doğrultusunda aylık raporlarımızın ekonomik konjonktürle ve başlıca konut piyasası göstergeleri arasındaki bağlantıları irdeleyen daha analitik bir raporla desteklenmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Bundan böyle üç ayda bir yayınlayacağımız “Ekonomik Konjonktür ve Konut Piyasası” raporları; satılık konut piyasasında reel satış fiyatlarında, satış miktarlarında ve ilan yaşlarında ortaya çıkan gelişmelerin başlıca makroekonomik göstergeler ışığında genel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Daha somut söylersek, üç aylık raporlarda ekonomik büyüme, istihdam, konut kredisi ve faizleri gibi başlıca makroekonomik göstergelerin konut piyasasında fiyatlarda, satış miktarlarında ve ilan yaşlarında meydana gelen değişimleri ne ölçüde ve hangi kanallardan etkiledikleri incelenmektedir. Çeyreklik ekonomik büyüme verisi 60 gün, istihdam verileri 40 gün gecikmeyle yayınlandığından bu ilk raporda incelediğimiz ekonomik göstergelerin tamamının açıklanmış olduğu 2020’nin son üç ayının (Ekim-Kasım-Aralık) verilerini kapsamakta olup, son üç yılın gelişmeleri mercek altına alınmaktadır. Haziran ayında yayınlayacağımız ikinci raporda ve devamında ağırlıklı olarak son iki çeyrekte ortaya çıkan değişimlere odaklanılacaktır.

Rapor iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; satılık konut reel fiyat değişimler ve satış miktarlarında ve ilan yaşında gerçekleşen çeyreklik değişimler -önce Türkiye genelinde, ardından üç büyük il düzeyinde, son olarak da ucuz ve lüks konut piyasaları ayrımında- başlıca makroekonomik değişkenlerin etkileri dikkate alınarak analiz edilmektedir. İkinci bölümde ise konut piyasalarının önemli bir göstergesi olarak kabul edilen ve “kira çarpanı” olarak bilinen konut değeri/ yıllık kira geliri oranının Türkiye ve 30 büyük il düzeyinde son üç yıldaki seyri karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

Ekim Aralık 2020 Ekonomik Konjonktür ve Konut Piyasası