İşgücü Piyasası Görünümü: Mart 2021

İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİNDE ÖNEMLİ YENİLİKLER

Ocak ayında işsizlik oranı düşerken atıl işgücü oranı yükseldi

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

TÜİK 10 Mart 2021 tarihinde yayınladığı Ocak ayı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) istatistiklerinde bir dizi önemli yenilik yapmıştır. Bu yeniliklerin neler olduğu ve neden önemli oldukları aşağıda “HİA istatistiklerinde yenilikler” başlığı altında ele alınmaktadır. Bu İPG araştırma notunda söz konusu yenilikler dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Okurlarımıza önce bu bölümü okumalarını öneririz.

Aylık istihdam serisine göre Aralık’tan Ocak’a istihdam ve işgücünde paralel artışlar kaydedilmiş, bu durumun bir sonucu olarak da işsiz sayısı hemen hemen aynı kalmıştır. Ancak işgücündeki ve istihdamdaki artışların bir ayda 800 bin kişiyi aşması sonucunda işsizlik oranı yüzde 12,6’dan yüzde 12,2’ye gerilemiştir. Bir ayda gerçekleşen bu artışların Mayıs’tan Haziran’a geçişte kaydedilen artışlara benzer boyutta olduğu görülmektedir. 2020 4. Çeyrekte yüksek GSYH artışının da istihdamı desteklediği tahmin edilebilir.

TÜİK tarafından açıklanan alternatif işsizlik göstergeleri, Aralık ayından Ocak ayına potansiyel işgücü olarak tanımlanan (iş aramadığı halde çalışmaya istekli ve hazır ile iş aradığı halde kısa zamanda çalışmaya başlayamayacak olan) kişilerin sayısında bir gerileme olduğuna işaret etmektedir. Buna karşın, zamana bağlı eksik istihdam olarak adlandırılan (aslında daha uzun saatler çalışmak istemesine rağmen iş bulamadığı için haftada 40 saatin altında çalışan) kişilerin de dahil edildiği bir diğer alternatif işsizlik göstergesinde önemli artışlar olduğunu göstermektedir.

Sektörel verilere göre sanayi istihdamında 14 binlik artış, inşaat istihdamında ise 9 binlik azalış kaydedilmiştir. Tarım ve hizmetlerde ise sırasıyla 366 ve 451 binlik istihdam artışı kaydedilmiştir. Hizmetler sektöründeki bu kuvvetli artışın incelenmesi için daha ayrıntılı verilerin açıklanması beklenmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre tarım dışı işsizlik oranı 2021 Ocak ayında 2020 Aralık ayına kıyasla 0,5 yüzde puan azalarak yüzde 14,2 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın işgücüne katılım oranı Aralık’ta yüzde 30,8’den Ocak’ta yüzde 32’ye yükselmiştir. Aynı dönemde erkek işgücüne katılım oranı da yüzde 66,9’dan yüzde 68,2’ye artmıştır. Aynı dönemde erkek işsizlik oranları yüzde 11,9’dan yüzde 11,4’e gerilerken kadın işsizlik oranları 13,9’dan yüzde 14,1’e yükselmiştir. Kadınların hızla işgücü piyasasına dönmesinin yarattığı fırsatı heba etmemek için işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkının daraltılmasına yönelik önlemlerin tasarlanması gerekir.

doc. IsgucuGorunum2021M03

pdf. IsgucuGorunum2021M03