İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2020

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNDE ARTIŞLAR YAVAŞLADI, İŞSİZLİK DÜŞTÜ

Seyfettin Gürsel, Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Ağustos 2020 döneminde Temmuz 2020 dönemine kıyasla 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 15,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 258 bin kişi artarken, tarım dışı işgücü 182 bin kişi artmıştır. Sektörel verilere göre bütün sektörlerde istihdam artışları yaşanmıştır. İnşaat sektöründe 9 binlik istihdam artışı kaydedilirken, sanayi ve hizmetlerde de sırasıyla 106 ve 144 binlik istihdam artışı kaydedilmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamındaki 94 binlik artışa karşılık, işgücünde 74 binlik artış yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın tarım dışı işsizlik oranı bu gelişme sonucunda 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 18,6 seviyesine gerilemiştir. Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 162 ve 213 binlik artış kaydedilmiştir. Bu gelişme sonucunda erkek tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,4 puan azalarak yüzde 14,1 olarak gerçekleşmiş, tarım dışı işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı sabit kalmıştır.

doc. IsgucuGorunum2020M11

pdf. IsgucuGorunum2020M11