İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2020

İSTİHDAMDA İŞGÜCÜNDEN DAHA YÜKSEK ARTIŞ İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRDÜ

Seyfettin Gürsel ve Hamza Mutluay

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Temmuz 2020 döneminde Haziran 2020 dönemine kıyasla 0,6 yüzde puan azalarak yüzde 15,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 568 bin kişi artarken, tarım dışı işgücü 493 bin kişi artmıştır. Sektörel verilere göre tarım dışında bütün sektörlerde istihdam artışları yaşanmıştır. İnşaat sektöründe 111 binlik istihdam artışı kaydedilirken, sanayi ve hizmetlerde de sırasıyla 57 ve 399 binlik istihdam artışı kaydedilmiştir. Tarım sektöründe 28 binlik istihdam azalışı yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamındaki 165 binlik artışa karşılık, işgücünde 216 binlik artış yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın tarım dışı işsizlik oranı bu gelişme sonucunda 0,1 yüzde puan artarak yüzde 19,1 seviyesine yükselmiştir. Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 323 ve 423 binlik artış kaydedilmiştir. Bu gelişme sonucunda erkek tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,8 puan azalarak yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiş, tarım dışı işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 0,9’luk artış göstermiştir.

doc. IsgucuGorunum2020M10

pdf. IsgucuGorunum2020M10