Büyüme Değerlendirmesi: 2020 2. Çeyrek

PANDEMİNİN ETKİSİYLE EKONOMİDE SERT DARALMA

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

2020 yılının ikinci çeyreği Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinin en yoğun hissedildiği üç ay oldu. Harcama yöntemiyle GSYH’yi oluşturan alt kalemlerin hepsinde ciddi azalmalar olduğunu görmekteyiz. 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre özel tüketim yüzde 8,6, kamu harcamaları yüzde 0,8, yatırımlar yüzde 6,1, ihracat ve ithalat ise sırasıyla yüzde 35,3 ve 6,3 daraldı. Böylece GSYH yıllık bazda yüzde 9,9 küçüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilere göre ise özel tüketim (yüzde 8,9), kamu harcamaları (yüzde 1,2), yatırımlar (yüzde 7,2), ihracat (yüzde 33,6) ve ithalat (yüzde 15,8) bir önceki çeyreğe göre benzer şekilde azaldı.

Ekonomiyi canlandırma çabalarının ve artan tüketici ve ticari kredilerin ekonomiyi desteklemekle birlikte küçülmeyi tersine çevirmeye yetmediğini söyleyebiliriz.

doc. Buyume2020Q2

pdf. Buyume2020Q2