Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ağustos 2020

İkinci Çeyrekte Sert Daralma

Ozan Bakış, Gökhan Dilek

Kesinleşen Nisan, Mayıs ve Haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 7,0 oranında daralmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ̧verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 4,8 küçüleceğini öngörüyoruz.

Neredeyse tüm öncü göstergelerin azalma kaydettiğini belirtmeki isteriz. Büyümeye ne tüketim ne yatırım ne de dış ticaret yoluyla olumlu bir katkı söz konusudur. Bir önceki tahminimize kıyasla ekonomik küçül- menin boyutunun azaldığını ve öncü göstergelerde de kısmi iyileşmelerin olduğunu görmekteyiz. Ekonomiyi canlandırma çabalarının(TCMB’nin faiz indirimleri ve kamu bankalarının düşük faizli kredileri, esnaf destek paketi) olumlu katkılarının olduğu ancak yine de ekonomideki daralmayı durduramadığı anlaşılmaktadır.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2020M08