İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2020

İŞGÜCÜNE KATILIM 8 YIL, İSTİHDAMA KATILIM 10 YIL ÖNCESİNE GERİLEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2020 döneminde Mart 2020 dönemine kıyasla 0,9 yüzde puan artarak yüzde 16,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 934 bin kişi azalırken, tarım dışı işgücü 837 bin kişi azalmıştır. Sektörel verilere göre tüm sektörlerde istihdam kaybı yaşanmıştır. Tarım sektöründe 34 binlik istihdam azalışı kaydedilirken, sanayide 164 bin, inşaatta ise 123 binlik istihdam azalışı kaydedilmiştir. En çarpıcı azalış ise 647 bin kişi ile hizmet sektöründe görülmüştür. Bu sektörde son iki ayda yaşanan kayıp toplamda 1 milyon 341 bine ulaşmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamında 289 binlik azalışa karşılık, işgücünde 643 binlik azalış kaydedilmiştir. Kadın işgücü ve istihdamındaki azalışlar sonucunda kadın tarım dışı işsizlik oranı değişmemiştir. Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 499 ve 643 binlik azalış kaydedilmiştir. Erkek istihdamındaki azalış işgücüne kıyasla daha fazla olduğundan erkek tarım dışı işsizlik oranı 1.2 yüzde puan artarak 15.1 seviyesine yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2020M07

pdf. IsgucuGorunum2020M07